Україна. Основні закони. Коментарі народу і правозахисту.

Україна. Основні закони.

Коментарі народу і правозахисту

Закон 'Про запобігання корупції'

Стаття 1. Визначення термінів

   <        НАЗАД        >   


1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;
близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;
корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;
неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;
потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;
правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;
реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;
{Частину першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 766-VIII від 10.11.2015}
суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;
члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;
виборні особи - Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.


   <        НАЗАД        >   


Коментарі

Коментар
Черговий шахрайський сморід державних глистів - тупий та підлий...
Електорат2018-02-16 22:50:25
Коментар
Типичное поведение мошенников (и идиотов, которые тупые шаблоны сливают как их деятельность) - пускать "пыль" избыточных абстракций, чтобы авторитарными методами крайне затруднить реализацию!
Народный трибунал2018-02-17 13:52:14
Коментар
Какие тупые узурпаторы - такие и их тупые "законы" - такие и их "результаты"!
Народ2018-02-18 10:51:42
Коментар
Державні глисти - ЦЕ І Є КОРУПЦІЯ!
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ - ЦЕ БОРОТЬБА НАРОДУ ПРОТИ ДЕРЖАВНИХ ГЛИСТІВ ТА ЇХ "ДЕРЖАВИ"!
FREEDOM2018-03-10 22:01:10
Коментар
Хватит спамить в законах ! Конституция написана правильно, а вот органы власти ведут себя вкрай обнаглевше
Юрист2018-05-03 15:55:05
Коментар
Юридические паразиты - это простейшие, лишенные интеллекта и совести, но тупо жаждущие "сосать кровь трудового народа" (пока народ их не раздавит за их антинародную тупую паразитическую вонь)! Простейшие эти настолько глупы, что тупо не могут отличить "спам" ("ненужные адресату электронные послания, рекламные письма и т. п., рассылаемые отдельными фирмами по Интернету или электронной почте") от "комментариев" (оценки народом тупой деятельности подобных простейших моральных уродов), но вымогают у народа деньги за мошеннические манипуляции с их "правильными" (мошенническими паразитическими) "законами". Практически все народные революции безжалостно уничтожали юридических паразитов - ОСНОВНЫХ ВРАГОВ НАРОДА! НАРОДНОЕ ГОСУДАРСТВО - ЭТО ГОСУДАРСТВО БЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ПАРАЗИТОВ, ТУПО НАСИЛУЮЩИХ ИСТИНУ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЗА ДЕНЬГИ!
ВОЗМЕЗДИЕ2018-05-03 20:07:05
Коментар
Куда не плюнь там гуманитарный глист сидит и кровь сосет у работяг!
Народ2018-05-03 20:11:22
Коментар
"Хватит спамить в законах !"

ЭТО ОНО КОМУ ПРИКАЗЫВАТЬ СОБРАЛОСЬ?
Електорат2018-05-03 20:15:54
Коментар
"Хватит спамить в законах ! Конституция написана правильно, а вот органы власти ведут себя вкрай обнаглевше"

>

Чего стоят законы, которые все время существования этого "государства" позволяют "наглеть органам"??? Антинародная подлая тупость законов - причина, а "наглость" - следствие!
Правозащита2018-05-03 20:21:01
Коментар
Правозащита тупит насчет первопричины! Законы {паразитирования} породили подобные простейшие недалекие юридические глисты, а следствия - страдания народа под гнетом узурпаторов и паразитов!
TNT2018-05-03 20:37:37
Коментар
Показательно, что юродина всплыла на коррупционной теме (где подобные и кормятся в "дерьме" "их" "государства"), но никак не на ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА!
NeoN2018-05-03 20:51:53
Коментар
Глисты, жрущие людей изнутри, не считают их законы паразитирования неправильными...
ZULU2018-05-03 21:01:00
Коментар
В Україні державних та юридичних сЦук народ сприймає як скажених безнадійних сЦук, яких не має сенсу лікувати! Батько Махно та вільне козацтво лікували їх свинцем! ГЕРОЯМ СЛАВА!
Народ2018-05-03 21:52:50
Коментар
Так чего ж ты на Донбасс поперся, где шахтеры-работяги, а не в Киев, загаженный этими подлыми тупыми суками? Сделай родину свою "чище", тогда с нее не будут бежать люди целыми регионами!
Народ2018-05-03 22:18:58
Коментар
Глупость - это непонимание причин и следствий.
HARMONY2018-05-03 22:26:42
Коментар
жестко тут у вас
Електорат2018-05-04 23:22:19
Коментар
"Законы" в украинском гадюшнике - это способ паразитирования государственных и юридических глистов, а не правила социальной гармонии! От этого гадюшник этот антинародный и подыхает!
Гиппократ2018-05-09 14:55:54
Коментар
Майдан скупили олигархические паразиты-провокаторы и кинули восставший народ друг на друга (украинофилов-националистов, свергавших урку Януковича, и шахтеров, свергавших продавшегося Кучму). Нет никаких полезных для народа реформ - только ТОТАЛЬНАЯ ЛОЖЬ и ПОРАБОЩЕНИЕ НИЩЕТОЙ И БЕСПРАВИЕМ! Вечая "борьба с коррупцией" - это наиболее подлая часть этой ЛЖИ!
Народ2018-05-09 19:00:16
Коментар
Украиной всегда правили и манипулировали подлецы и идиоты! По их понятиям, их законы - "правильные". Историки все это дерьмо представляли "конфетками" (за объедки с узурпаторского стола). Народ это дерьмо всегда презирал, но побороть не мог. А сейчас сможет! Информационная эра дерьмо отображает как дерьмо!
Источник власти2018-05-09 21:34:32
Коментар
Законы Украины - это дерьмо, превращающее жизнь народа в дерьмо!
Народ2018-05-14 09:56:42
Коментар
Вонь свиней, которых вы запустили во власть...
Народ2018-05-14 10:55:02
Коментар
Коррупция - это олигарх Порошенко во власти (при общеизвестной ненависти народа к олигархам)!
Коррупция - это всеми презираемая лицемерная паразитка Тимошенко - первый претендент на паханство!
Коррупция - это, когда народ "выбирает" меньшее дерьмо из допущенного узурпаторами к "выборам" дерьма!
Коррупция - это все те же суки в мантиях и прокурвы на их паразитических узурпаторских темах!
Коррупция - это нищета и бесправие трудового народа на фоне роскоши и вседозволенности социальных паразитов!
Коррупция - это война на Донбассе и финансируемые олигархами банды антинародных террористов и нацистов!

Государственные глисты и олигархи (субъекты сращивания государственной власти с бандитским капиталом) реализуют коррупцию (злостную антинародную деятельность)!

ПОМОГЛА ВАМ ВОНЬ ЭТОГО мошеннического "закона" ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ??? МЕНЯТЬ НАДО СИСТЕМУ ЦЕЛИКОМ! ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ГЛИСТЫ - ЭТО ВРАГИ НАРОДА! ЧЕМ МЕНЬШЕ ЭТИХ ГЛИСТОВ - ТЕМ ЛУЧШЕ ЖИЗНЬ НАРОДА (БЕЗ ПАРАЗИТОВ)!
ВОЗМЕЗДИЕ2019-01-27 23:06:19
Коментар
Тимошенко: "Я Хочу чтоб в Киев пришёл Путин и принёс мир" - https://www.youtube.com/watch?v=DPfNvk9dDrM
Избиратель2019-01-28 16:32:19
Коментар
Радикальный метод уничтожения коррупции! Киев - это и есть коррупция!
Избиратель2019-01-30 18:11:56
Коментар
Все паразитические и антинародные проявления - это и есть коррупция!
Определение коррупции2019-02-04 01:00:57

Опублікувати коментар

Електорат  Виборець Народ Электорат Избиратель

Розділи
Загальна декларація прав людиниКонвенція про захист прав людини і основоположних свободКОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИЗакон 'Про вибори Президента України'Закон 'Про вибори народних депутатів України'ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦК)ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦПК)Закон 'Про запобігання корупції'Сімейний кодексКодекс України про адміністративні правопорушенняКОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАГосподарський кодексГосподарський процесуальний кодексКримінальний кодексКримінальний процесуальний кодексЖитловий кодексМитний кодексЗемельний кодексЛісовий кодексПодатковий кодексЗакон 'Про державну службу'Закон 'Про звернення громадян'Закон 'Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні' (реєстрація в Україні)Закон 'Про національну поліцію'Закон 'Про прокуратуру'Постанова КМУ 'Про Правила дорожнього руху'Закон 'Про захист прав споживачів'
Правозахист
Декларації правозахисту
Коментарі
Коментарі народу і правозахисту Коментарі правозахисту
Новини ELTASK.COM (розробника)
NAROD.top Зупини війну! Зупини знущання над народом! Проголосуй у нашій новій програмі "Україна. Голосування від правозахисту." ! Правозахисту потрібні підстави та аргументи, щоб змінювати діяльність "слуг народу" та самих "слуг народу"! Сповіщайте, будь ласка, іншим людям про голосування!

Новости ELTASK.COM (разработчика)
PRESSA.top Жизнь - не такая, как Вы хотите? Скажите об этом миру - напишите статью на народном портале PRESSA.TOP и станьте журналистом! Найдите единомышленников и ВЫ СМОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ МИР И ВАШУ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ! С порталом PRESSA.TOP вы можете работать в любом браузере. На android-смартфонах удобнее работать в нашей новой программе "Журналист народного портала PRESSA.TOP".

Новини.
25.02.2019. Завантажена остання редакція документу "КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА".

28.08.2018. На вимогу правозахисту додано закони "Про вибори Президента України" та "Про вибори народних депутатів України".
Copyright 2018 © ELTASK.COM. All rights reserved.
Downloads: 175 / 89632889. Delta: 0.00788 с
Сайт: NAROD.top